Αυτή την στιγμή οι παραγγελίες Online δεν είναι διαθέσιμες.
My Αλμυρή Κρέπα
 ✔ Φύλλο Κρέπας (x1)
2,00 €
ΦΥΛΛΟ
+2,00 €
ΤΥΡΙΑ
+1,00 €
+0,80 €
+1,20 €
+1,20 €
+1,20 €
+1,50 €
+1,00 €
+1,00 €
+1,20 €
+1,20 €
+1,00 €
+1,00 €
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
+0,80 €
+0,70 €
+0,80 €
+1,00 €
+1,30 €
ΨΗΤΑ ΚΡΕΑΤΑ
+1,50 €
+1,50 €
+1,20 €
+1,00 €
+0,80 €
+2,00 €
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
+0,50 €
+0,40 €
+0,90 €
+0,50 €
+0,40 €
+0,70 €
+0,50 €
+0,40 €
+0,60 €
+0,40 €
+0,60 €
ΣΩΣ/ΑΛΟΙΦΕΣ
+0,60 €
+0,60 €
+0,60 €
+0,20 €
+0,20 €
+0,60 €
+0,60 €
+0,60 €
+0,20 €
+0,50 €
+0,20 €
+0,60 €
+0,60 €
+0,60 €
+0,60 €
ΑΥΓΑ
+0,60 €
+0,60 €
+0,60 €
ΠΑΤΑΤΕΣ
+0,80 €
+0,80 €
+0,60 €

Decrease Quantity
Increase Quantity